Doradzamy, prowadzimy szkolenia i coaching.

Prawo Zamówień Publicznych
- przeprowadzanie postępowań w imieniu Zamawiającego,
- procedura odwoławcza,
- wyjaśnienia i uwagi do informacji pokontrolnych.

Finanse Publiczne
- ustawa o finansach publicznych,
- dyscyplina finansów pulicznych.

Pomoc Publiczna
- pomoc de minimis,
- wyłączenia grupowe,
- przedsiębiorstwa w trudnościach,
- zaświadczenia o udzielonej pomocy publicznej,
- sprawozdania do UOKiK.

Gender Mainstreaming
- seks, a gender,
- zajęcia dla dorosłych i młodzieży,
- warsztaty, spotkania, wystąpienia.

Zarządzanie
- zarządzanie zespołem, budowanie zespołu,
- zarządzanie projektami,
- Project Management.
- Kai Zen,
- Lean Management.

Rozwój Osobisty i Zawodowy
- techniki negocjacji,
- techniki i umiejętności sprzedaży,
- kompetencje kluczowe i społeczne,
- wystąpienia publiczne,
- szkolenia dla trenerów - train the trainers
- Indywidualne Plany Działania.

Fundusze Europejskie
- źródła i metody pozyskiwania dotacji,
- opracowywanie wniosków aplikacyjnych,
- rozliczanie i sprawozdawczość.

Organizacje Pozarządowe
- zarządzanie NGO,
- pozyskiwanie środków finansowych,
- realizacja zadań zleconych.

Przeprowadzone szkolenia

Nr Tytuł szkolenia Organizator Data
417 Zasada efektywnego zarządzania finansami oraz praktyczne zastosowanie zasady konkurencyjności w ramach POKL Roefs Koszalin 20.12.2012
416  Księgowość projektowa Roefs Koszalin 19.12.2012
415  Rozliczanie projektów PO KL, wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS Roefs Koszalin 18.12.2012
414  Rozliczanie projektów PO KL, wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS Roefs Koszalin 17.12.2012
413 Procedury PO KL dla księgowych projektów Roefs Bydgoszcz 12.12.2012
412 Realizacja i rozliczanie projektów objętych pomocą publiczną Roefs Koszalin 11.12.2012
411 Realizacja i rozliczanie projektów objętych pomocą publiczną Roefs Koszalin 10.12.2012
410 Zarządzanie zespołem projektowym (dla koordynatorów projektów POKL) Roefs Koszalin 07.12.2012
409 Wniosek o płatność i PEFS- nowy projektodawca Roefs Szczecin 06.12.2012
408 Wniosek o płatność i PEFS- nowy projektodawca Roefs Szczecin 05.12.2012
407 Wniosek o płatność i PEFS- nowy projektodawca Roefs Koszalin 04.12.2012
406 Wniosek o płatność i PEFS- nowy projektodawca Roefs Koszalin 03.12.2012
405 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL Roefs Suwałki 30.11.2012
404 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL Roefs Suwałki 29.11.2012
403 Prawo zamówień publicznych w ramach PO KL Roefs Elbląg 28.11.2012
402 Prawo zamówień publicznych w ramach PO KL Roefs Elbląg 27.11.2012
401 Jak skutecznie rozpocząć realizację projektu w ramach Priorytetu IX PO KL Roefs Szczecin 26.11.2012
400 Jak skutecznie rozpocząć realizację projektu w ramach Priorytetu VIII PO KL Roefs Szczecin 23.11.2012
399 Jak skutecznie rozpocząć realizację projektu w ramach Priorytetu VII PO KL Roefs Szczecin 22.11.2012
398 Jak skutecznie rozpocząć realizację projektu w ramach Priorytetu VI PO KL Roefs Szczecin 21.11.2012
397 Opracowanie wniosku o dofinansowanie Roefs Koszalin 20.11.2012
396 Opracowanie wniosku o dofinansowanie Roefs Koszalin 19.11.2012
395 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn PCPR Sejny 17.11.2012
394 Stawki jednostkowe- Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach finansowanych z PO KL Roefs Suwałki 16.11.2012
393 Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS Roefs Suwałki 14.11.2012
392 Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS Roefs Suwałki 13.11.2012
391 Prawo zamówień publicznych Roefs Suwałki 12.11.2012
390 Prawo zamówień publicznych PUP Pyrzyce 06.11.2012
389 Wniosek o płatność, PEFS- trudny projektodawca Roefs Koszalin 05.11.2012
388 Uproszczone formy rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach finansowanych z PO KL Roefs Chojnice 30.10.2012
387 Rozliczanie projektów w ramach PO KL- wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS, oznaczanie dokumentów Roefs Szczecin 29.10.2012
386 Zatrudnianie Roefs Białystok 25.10.2012
385 /Elbląg MCP Kraków 24.10.2012
384 /Elbląg MCP Kraków 23.10.2012
383   Roefs Elbląg 22.10.2012
382 /Olsztyn MCP Kraków 19.10.2012
381 /Olsztyn MCP Kraków 18.10.2012
380 /Ełk MCP Kraków 17.10.2012
379 /Ełk MCP Kraków 16.10.2012
378 Ksiegowość w projektach realizowanych w ramach POKL Roefs Białystok 15.10.2012
377 Learedship- budowanie zespołu /Stare Jabłonki KPPT 14.10.2012
376 Learedship- budowanie zespołu /Stare Jabłonki KPPT 13.10.2012
375 Learedship- budowanie zespołu /Stare Jabłonki KPPT 12.10.2012
374 Projekt to nic trudnego czyli jak prawidłowo realizować projekty współfinansowane z EFS Roefs Suwałki 11.10.2012
373 Projekt to nic trudnego czyli jak prawidłowo realizować projekty współfinansowane z EFS Roefs Suwałki 10.10.2012
372 Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna w projektach PO KL /Kościerzyna Roefs Chojnice 09.10.2012
371 Pomoc publiczna w projektach PO KL Roefs Koszalin 08.10.2012
370 Prawidłowe dokumentowanie projektów PO KL w kontekscie kontroli /Kościerzyna Roefs Chojnice 04.10.2012
369 Prawidłowe dokumentowanie projektów PO KL w kontekscie kontroli /Chojnice Roefs Chojnice 03.10.2012
368 Rozliczanie projektów w ramach PO KL - wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS dla nowych Beneficjentów Roefs Szczecin 02.10.2012
367 Rozliczanie projektów w ramach PO KL - wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS dla nowych Beneficjentów Roefs Szczecin 01.10.2012
366 Prawidłowa realizacja projektów PO KL  Roefs Suwałki 28.09.2012
365 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn  PCPR Sejny 27.09.2012
364 Prawidłowa realizacja projektów PO KL  Roefs Suwałki 27.09.2012
363 Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w kontekście realizacji projektów PO KL /Elbląg MCP Kraków 26.09.2012
362 Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w kontekście realizacji projektów PO KL /Elbląg MCP Kraków 25.09.2012
361 Prawidlowe dokumentowanie projektów PO KL w kontekscie kontroli /Kartuzy Roefs Chojnice 24.09.2012
360 Szkolenie Zespołu Projektowego dotyczące dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn w realizacji projektów Starostwo Powiatowe Kościerzyna 21.09.2012
359 Procedury księgowe w projektach PO KL Roefs Elbląg 20.09.2012
358 Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w kontekście realizacji projektów PO KL /Olsztyn MCP Kraków 18.09.2012
357 Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w kontekście realizacji projektów PO KL /Olsztyn MCP Kraków 17.09.2012
356   LGD Szelment 15.09.2012
355 Zasada równości szan kobiet i mężczyzn w projektach PO KL dla zarządzających projektem i osób zaangażowaych w realizację projektu PUP Choszczno 14.09.2012
354  Prawo zamównień publicznych i pomoc publiczna w projektach PO KL /Człuchów Roefs Chojnice 13.09.2012
353 Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w kontekście realizacji projektów PO KL /Ełk MCP Kraków 11.09.2012
352 Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w kontekście realizacji projektów PO KL /Ełk MCP Kraków 10.09.2012
351   LGD Szelment 08.09.2012
350   LGD Szelment 07.09.2012
349  Wniosek o dofinansowanie projektu POKL Roefs Koszalin 07.09.2012
348  Wniosek o dofinansowanie projektu POKL Roefs Koszalin 06.09.2012
347 Prawidłowe dokumentowanie projektów PO KL w kontekscie kontroli /Kartuzy Roefs Chojnice 05.09.2012
346 Prawidłowe dokumentowanie projektów PO KL w kontekscie kontroli /Człuchów Roefs Chojnice 04.09.2012
345 Prawo zamówień publicznych i pomoc publiczna w projektach PO KL Roefs Chojnice 03.09.2012
344 Realizacja projektów obejętych pomocą publiczną (rozliczanie, dokumentacja) Roefs Płock 28.08.2012
343 Pomoc publiczna w projektach PO KL, dla instytuacji ubiegających się o dotację Roefs Płock 27.08.2012
342 Szkolenie w ramach projektu "Koszaliński Inkubator Energii Sołecznej" Fundacja Nauka dla Środowiska 26.08.2012
341 Szkolenie w ramach projektu "Koszaliński Inkubator Energii Sołecznej" Fundacja Nauka dla Środowiska 25.08.2012
340 Szkolenie w ramach projektu "Koszaliński Inkubator Energii Sołecznej" Fundacja Nauka dla Środowiska 24.08.2012
339 Wniosek o płatność, sprawozdawczość i PEFS w raamch PO KL - nowy projektodawca Roefs Koszalin 10.08.2012
338 Wniosek o płatność, sprawozdawczość i PEFS w raamch PO KL - nowy projektodawca Roefs Koszalin 09.08.2012
337 Praca na stanowisku koordynatora projektu "Gminny biuletyn edukacyjny 2012" Stowarzyszenie dla Europy 30-31.07.2012
336 Rozliczanie projektów w ramach PO KL – wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS, oznaczanie dokumentów dla nowych podmiotów Roefs Szczecin 26-27.07.2012
335 Praca na stanowisku koordynatora projektu "Gminny biuletyn edukacyjny 2012" Stowarzyszenie dla Europy 25.07.2012
334 Praca na stanowisku koordynatora projektu "Gminny biuletyn edukacyjny 2012" Stowarzyszenie dla Europy 24.07.2012
333 Rozliczanie projektów w ramach PO KL Roefs Szczecin 23.07.2012
332 Badanie ofert GOPS Brodnica 19.07.2012
331 Otwarcie ofert w PCPR Kołobrzeg PCPR Kołobrzeg 18.07.2012
330 Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Roefs Suwałki 16-17.07.2012
329 Wniosek o Płatność i PEFS-trudny projektodawca Roefs Koszalin 13.07.2012
328 Promocja, informacja, rekrutacja i kontrola Roefs Koszalin 12.07.2012
327 Szkolenie i spotkanie Grupy Sterującej Polska Agencja Rozwoju (Kępice) 11.07.2012
326 Praca na stanowisku koordynatora projektu "Gminny biuletyn edukacyjny 2012" Stowarzyszenie dla Europy 10.07.2012
325 Usługi doradztwa specjalistycznego PCPR Kartuzy ROEFS Chojnice 10.07.2012
324 Usługi doradztwa specjalistycznego MOPS Człuchów ROEFS Chojnice 09.07.2012
323 Praca na stanowisku koordynatora projektu "Gminny biuletyn edukacyjny 2012" Stowarzyszenie dla Europy 07.07.2012
322 Praca na stanowisku sp. Ds.. Zamówień publicznych GOPS Brodnica 06.07.2012
321 Praca na stanowisku sp. Ds. Zamówień publicznych PCPR Kołobrzeg 05.07.2012
320 Praca na stanowisku sp. Ds. monitoringu i ewaluacji Polska Agencja Rozwoju 01.07.2012
319 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych GOPS Brodnica 30.06.2012
318 opracowanie wniosku o dofinansowanie Roefs Koszalin 25-26.06.2012
317 Rozliczanie  projektów finansowanych z EFS Roefs Suwałki 21-22.06.2012
316 Prawo zamówień publicznych Roefs Elblag 20.06.2012
315  Pomoc publiczna - praktyczne warsztaty dla przedsiębiorców Roefs Ciechanów 19.06.2012
314 Szkolenie - Gender mainstreaming MOPS Kołobrzeg 18.06.2012
313 Spotkanie Grupy Sterującej Polska Agencja Rozwoju 15.06.2012
312 Szkolenie - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Unizeto Szczecin 15.06.2012
311 Odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych Unizeto Szczecin 14.06.2012
310 Pomoc publiczna Roefs Koszalin 13.06.2012
309 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych GOPS Brodnica 12.06.2012
308 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych PCPR Słupsk 11.06.2012
307 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych PCPR Kołobrzeg 08.06.2012
306 Praca na stanowisku sp. ds. monitoringu i ewaluacji Polska Agencja Rozwoju 06.06.2012
305 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych PCPR Kołobrzeg 05.06.2012
304 Praca na stanowisku sp. ds. monitoringu i ewaluacji Polska Agencja Rozwoju 04.06.2012
303 Odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych Unizeto Szczecin 31.05-01.06.2012
302 procedury PO KL dla księgowych projektów Roefs Bydgoszcz 29.05.2012
301 Doradztwo Roefs Chojnice 28.05.2012
300 Rozliczanie projektów w ramach PO KL – wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS, oznaczanie dokumentów dla nowych podmiotów Roefs Szczecin 23-24.05.2012
299 Pzp i zasady konkurencyjności Roefs Koszalin 22.05.2012
298 Pzp i zasady konkurencyjności Polska Agencja Rozwoju 21.05.2012
297 Praca na stanowisku sp. ds. monitoringu i ewaluacji Polska Agencja Rozwoju 19.05.2012
296 Projekt to nic trudnego – czyli jak prawidłowo realizować projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Roefs Suwałki 17-18.05.2012
295 PZP oraz zasada konkurencyjności w projektach PO KL Roefs Suwałki 16.05.2012
294 Zasada konkurencyjności i Prawo zamówień publicznych ROEFS Elbląg 15.05.2012
293 Praca na stanowisku sp. ds. zamowień publicznych GOPS Brodnica 14.05.2012
292 Praca na stanowisku sp. ds. monitoringu i ewaluacji Polska Agencja Rozwoju 13.05.2012
291 Usługa doradcza ZS Wyczechy Roefs Chojnice 12.05.2012
290 Rozliczanie i księgowanie projektów  Roefs Chojnice 11.05.2012
289 WOP I PEFS, nowy projektodawca Roefs Koszalin 9-10.05.2012
288 Rozliczanie projektów w ramach PO KL – wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS, oznaczanie dokumentów Roefs Szczecin 08.05.2012
287 Rozliczanie i księgowanie projektów finansowanych z EFS Roefs Chojnice 07.05.2012
286 Gender Mainstreaming Polska Agencja Rozwoju 05-06.05.2012
285 Praca na stanowisku sp. ds. zamowień publicznych MOPS Koszalin 04.05.2012
284 Praca na stanowisku sp. ds. zamowień publicznych PCRP Kołobrzeg 02.05.2012
283 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych PCPR Słupsk 30.04.2012
282 Praca na stanowisku sp. ds. monitoringu i ewaluacji Polska Agencja Rozwoju 28.04.2012
281 Usługi doradcze - stosowanie pzp w projektach PO KL - ZS Wyczechy ROEFS Chojnice 27.04.2012
280 Praca na sp. ds. zamówień publicznych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26.04.2012
279 Rozliczanie i księgowanie projektów finansowanych z EFS  Roefs Chojnice 25.04.2012
278 Zasady konkurencyjności w projektach PO KL Roefs Olsztyn 24.04.2012
277 Rozliczanie i księgowanie projektów finansowanych z EFS Roefs Chojnice 23.04.2012
276 Dobry projekt krok po kroku Roefs Suwałki 19-20.04.2012
275 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Roefs Suwałki 18.04.2012
274 Pzp i zasady konkurencyjności Polska Agencja Rozwoju 17.04.2012
273 Promocja, informacja, rekrutacja i kontrola Roefs Koszalin 16.04.2012
272 Praca na stanowisku sp. Ds. monitoringu i ewaluacji Polska Agencja Rozwoju 13.04.2012
271  Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL, grupy: 50+,15-24, os. niepełnosprawne Roefs Chojnice 12.04.2012
270 Usługi doradcze - pzp w projektach PO KL - UG Żukowo Roefs Chojnice 11.04.2012
269 Praca na sp. Ds. zamówień publicznych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 07.04.2012
268 Spotkanie Grupy Sterującej Polska Agencja Rozwoju 06.04.2012
267 Praca na sp. ds. zamówień publicznych PCPR Słupsk 05.04.2012
266 Praca na sp. ds. zamówień publicznych Mops Koszalin 04.04.2012
265  jak napisać dobry wniosek aplik. z użyciem nowego GWA Roefs Chojnice 03.04.2012
264 Wniosek o płatność, z wykorzystaniem GWP i sprawozdawczość             w ramach PO KL   Roefs Chojnice 02.04.2012
263 Pomoc prawna w projekcie PO KL Prawo zamówień publicznych Biuro Rachunkowe Constans - Pyrzyce 30.03.2012
262 Rozliczanie projektów w ramach PO KL – wniosek o płatność, sprawozdawczość, PEFS, oznaczanie dokumentów Roefs Szczecin 30.03.2012
261 Zasada efektywnego zarządzania finansami i praktyczne zastosowanie konkurencyjności i Pzp w projektach PO KL Roefs Płock 29.03.2012
260 Rozliczanie, księgowanie i dokumentowanie projektów PO K Roefs Płock 28.03.2012
259 Prawo zamówień publicznych Roefs Ciechanów 26-27.03.2012
258 Pomoc prawna w projekcie PO KL Prawo zamówień publicznych Biuro Rachunkowe Constans - Pyrzyce 25.03.2012
257 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Gminy Kosakowo 24.03.2012
256 Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Roefs Suwałki 22-23.03.2012
255 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Roefs Suwałki 21.03.2012
254 WOP z wykorzystaniem GWP i sprawozdawczość w ramach PO KL  Roefs Chojnice 19-20.03.2012
253 Zarządzanie zasobami ludzkimi Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno 18.03.2012
252 Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno 17.03.2012
251 WOP z wykorzystaniem GWP i sprawozdawczość w ramach PO KL  Roefs Chojnice 16.03.2012
250 Prawo zamówień publicznych Roefs Elblag 15.03.2012
249 Realizacja projektów w ramach PO KL dla przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy WUP Szczecin 14.03.2012
248 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL – generator wniosków bez tajemnic, określanie produktów projektu, analiza ryzyka w projekcie – dla nowych działań 7.4, 9.6.1, 9.6.2 Roefs Szczecin 12-13.03.2012
247 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych w projekcie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 10.03.2012
246 Dobry projekt krok po kroku Roefs Suwałki 08-09.03.2012
245 Prawo zamówień publicznych Fundacja Rozowju Ziemii Oleckiej 06-07.03.2012
244 niepełnosprawni i osoby +50-sytuacja i możliwości wsparcia w ramach     PO KL  Roefs Chojnice 05.03.2012
243 Techniki negocjacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 03-04.03.2012
242 opracowanie wniosku o dofinansowanie Roefs Koszalin 01-02.03.2012
241 Prawo zamówień publicznych Roefs Elblag 29.02.2012
240 Dobry projekt krok po kroku Roefs Suwałki 27-28.02.2012
239 ak napisać dobry wniosek aplik. z użyciem nowego GWA  Roefs Chojnice 24.02.2012
238 Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności Polska Agencja Rozwoju 23.02.2012
237 Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności Polska Agencja Rozowju 22.02.2012
236 Wniosek o płatność i PEFS-trudny projektodawca Roefs Koszalin 21.02.2012
235 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20.02.2012
234 Szkolenie - Zarządzanie czasem dla Uczestników 6.2 PO KL Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 19.02.2012
233 Szkolenie - księgowość i kadry w firmie dla Uczestników 6.2 PO KL Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 18.02.2012
232  Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL, grupy: 50+,15-24, os. niepełnosprawne Roefs Szczecin 17.02.2012
231 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15-16.02.2012
230 Prawo zamówień publicznych Fundacja Rozwoju Ziemii Oleckiej 30-31.01.2012
229  Projekty systemowe dla Pracowników WUP-u MSW Consulting Szczecin 24-25.01.2012
228 Nowe wytyczne, realizacja projektów Zespół Szkół Wielki Podleś 19.01.2012
227 Prawo Zamówień publicznych dla Dyrektorów Szkół Zakład Oświaty Gminy - Koscierzyna 18.01.2012
226 Podstawy pomocy publicznej Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 14.01.2012
225 Zarządzanie projektem PO KL i portfelem projektów finansowanych ze środków EFS Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 13.01.2012
224 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, rozliczanie i realizacja projektów PO KL w 2012 roku  Polska Agencja Rozwoju 12.01.2012
223 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, rozliczanie i realizacja projektów PO KL w 2012 roku  Polska Agencja Rozwoju 11.01.2012
222 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, rozliczanie i realizacja projektów PO KL w 2012 roku  Polska Agencja Rozwoju 09.01.2012
221 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, rozliczanie i realizacja projektów PO KL w 2012 roku  Polska Agencja Rozwoju 05.01.2012
220 Prawo Zamówień publicznych dla Dyrektorów Szkół Urząd Gminy Świeszyno 04.01.2012
219 Zarządzanie projektem EFS Roefs Koszalin 21.12.2011
218 Praca na stanowisku eksperta ds. zamówień publicznych w projekcie Wektor zmian MOPS Koszalin 21.12.2011
217 Praca na stanowisku eksperta ds. zamówień publicznych w projekcie innowacyjnym - Powiat Toruń Powiat Toruń 20.12.2011
216 Usługi doradcze - pzp w projekcie - Powiat Kartuzy Roefs Chojnice 19.12.2011
215 Prawo zamówień publicznych w projektach EFS Roefs Toruń 16.12.2011
214 Prawo zamówień publicznych Starostwo Powiatowe Giżycko 14-15.12.2011
213 Szkolenie - Gender w edukacji Kujawsko-pomorskie Centrum Nauczycieli 13.12.2011
212 procedury PO KL dla księgowych projektów Roefs Bydgoszcz 13.12.2011
211 Księgowość w projektach EFS Roefs Koszalin 12.12.2011
210 Prawo zamówień publicznych Roefs Elbląg 8-9.12.2011
209 Doradztwo specjalistyczne - Pzp w projekcie 9.1.1 Roefs Elbląg 07.12.2012
208 Szkolenie - Prawo zamówień publicznych w projektach PO KL Roefs Elbląg 07.12.2012
207 Rozliczanie projektów w ramach PO KL - wniosek o płatność, PEFS, oznaczanie dokumentów Roefs Szczecin 06.12.2011
206 Stosowanie prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności         w projektach PO KL Roefs Koszalin 05.12.2011
205 Szkolenie - Gender mainstreamng w edukacji (03-Wrocław, 04-Poznań) ENBIT Grzegorz Szwarc 03-04.12.2011
204 Rozliczanie - wniosek o płatność Roefs Suwałki 01-02.12.2011
203 Zamówienia publicznew ramach PO KL Roefs Bydgoszcz 30.11.2011
202 Administracja dokumentacji w projektach PO KL, przetwarzanie i archiwizacja danych osobowych Roefs Chojnice 29.11.2011
201 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych - Bytów Powiat Bytów 28.11.2011
200 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych - opracowanie SIWZ Powiat Bytów 26.11.2011
199 Stosowanie prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności        w projektach PO KL Roefs Szczecin 25.11.2011
198  Administracja dokumentacji w projektach PO KL, przetwarzanie                i archiwizacja danych osobowych  Roefs Chojnice 24.11.2011
197  Administracja dokumentacji w projektach PO KL, przetwarzanie                   i archiwizacja danych osobowych  Roefs Chojnice 23.11.2011
196  PZP i zasada konkurencyjności w projektach PO KL, Roefs Płock 22.11.2011
195  Księgowość w projektach PO KL, zagadnienia prawno-formalne 9:00 Roefs Płock 21.11.2011
194 Szkolenei dla zespołu projektowego i nauczyceli realizujących proejkt 9.1.2 SP Jabłońskie SP Jabłońskie 17.11.2011
193 Realizacja projektu EFS Roefs Suwałki 17-18.11.2011
192 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w świetle zmian w 2012r. Roefs Suwałki 16.11.2011
191 Realizacja projektu z uwzg. Zam. Publ., zasad konkurencyjności, przygotowania wniosku o płatnośc, sprawozdawczości oraz promocji dla benef. 9.1.2 i 9.1.1 Roefs Koszalin 14-15.11.2011
190 Opracowanie SIWZ na doposażenie szkół Starostwo Powiatowe w Toruniu 12.11.2011
189 Realizacja projektu z uwzględnieniem zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, przygotowania wniosku o płatność, sprawozdawczości oraz promocji dla beneficjentów, którzy znaleźli się na liście rankingowej     z 9.1.1 i 9.1.2 Roefs Szczecin 9-10.11.2011
188  Administracja dokumentacji w projektach PO KL, przetwarzanie                  i archiwizacja danych osobowych (9:00-16:00) Roefs Chojnice 08.11.2011
187 Prawo zamówień publicznych Roefs Elbląg 07.11.2011
186 Opracowywanie SIWZ na doposażenie szkół dla Powiatu Toruń Starostwo Powiatowe w Toruniu 06.11.2011
185 Rozliczanie projektów w ramach PO KL - wniosek o płatność, PEFS, oznaczanie dokumentów Roefs Szczecin 04.11.2011
184 Warsztaty Gender i antydyskryminacyjne dla klas ginmazjum ZS STO w Człuchowie ZS STO w Człuchowie 02-03.11.2011
183 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznyzh - Bytów Powiat Bytów 30.10.2011
182 Usługi doradcze - pzp w projektach PO KL Roefs Suwałki 28.10.2011
181 Prawo zamówień publicznych Roefs Suwałki 27-10-1011
180 Jak zdobyć 50 tys złotych na edukację - działanie 9.5 Roefs Chojnice 26.10.2011
179 Rozliczanie projektów w ramach PO KL Roefs Koszalin 24-25.10.2011
178 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych PCPR Kołobrzeg 23.10.2011
177 Prawo zamówień publicznych Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 22.10.2011
176 procedury PO KL dla księgowych projektów Roefs Bydgoszcz 21.10.1011
175 Zamówienia publiczne w ramach środków EFS Polska Agencja Rozwoju 20.10.2011
174 Problematyka zamówień publicznych w projektach PO KL Gmina Miasto Płock 18-19.10.2011
173 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznyzh - plan zamówień PCPR Kołobrzeg 17.10.2011
172 Prawo zamówień publicznych Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 15-16.10.2011
171 Jak zdobyć 50 tys złotych na edukację - działanie 9.5 Roefs Chojnice 14.10.2011
170 Prawo zamówień publicznych Roefs Chojnice 12-13.10.2011
169 Realizacja projektów EFS Roefs Suwałki 10-11.10.2011
168 Jak zdobyć 50 tys złotych na edukację - działanie 9.5 Roefs Chojnice 07.10.2011
167 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych sprawdzenie procedur wewnętrznych PCPR Kołobrzeg 06.10.2011
166 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych Otwarcie i ocena oferty złożonej w przetargu KPPT Kwidzyn 05.10.2011
165 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznyzh - opracowanie SIWZ Powiat Bytów 01.10.2011
164 Praca dla PCPR Kołobrzeg na st. Sp. ds.. Zamówień publicznych PCPR Kołobrzeg 30.09.2011
163 Prawo zamówień publicznych Roefs Chojnice 29-30.09.2011
162  zasada promocji PO KL dla członków RIGR Roefs Koszalin 28.09.2011
161 Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Roefs Suwałki 26.27.09.2011
160 Praca dla Kołobrzeg na stanowieku ds. zamówień publicznych PCPR Kołobrzeg 23-24.09.2011
159 Praca na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych dla KPPT Kwidzyn KPPT Kwidzyn 23.09.2011
158 Prawo zamówień publicznych Urząd Marszałkowski Woj.. Kujawsko-Pomorskiego  22.09.2011
157 Przygotowanie nowego wniosku aplikacyjnego w ramach projektów innowacyjnych PO KL Roefs Szczecin 21.09.2011
156 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego Roefs Koszalin 20.09.2011
155 Działanie audytowe - ZS STO w Człuchowie    19.09.2011
154 Praca w PCPR Kołobrzeg na stanowieku ds. zamówień publicznych PCPR Kołobrzeg 16.09.2011
153 Prawo zamówień publicznych Roefs Chojnice 14-15.09.2011
152 Praca w Powiecie Bytowskiem na stanowisku sp. ds. zamówień publicznych Powiat Bytów 13.09.2012
151 Praca w PCPR Kołobrzeg na stanowisku ds. zamówień publicznych PCPR Kołobrzeg 12.09.2011
150 Prawo zamówień publicznych Roefs Chojnice 08.-09.09.2011
149 Wniosek o płatność Roefs Koszalin 07.09.2011
148 Dobry projekt krok po kroku Roefs Suwałki 05-06.09.2011
147 Zamówienia publiczne w ramach środków EFS Polska Agencja Rozwoju 02.09.2011
146 Gender mainstreaming Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 01.09.2011
145 Zarządzanie administracyjne w PO KL, przetwarzanie danych osobowych Roefs Chojnice 31.08.2011
144 Praca na stanowisku eksperta ds. Zamówień publicznych Opracowanie protokołu z postępowania, publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu Kwidzyński Park Naukowo - Technologiczny 30.08.2011
143 Generator wniosków aplikacyjnych Roefs Koszalin 29-30.08.2011
142 Szkolenie - Zasady równych szans kobiet i mężczyzn Mops Kołobrzeg 24-26.08.2011
141 Przygotowanie wniosków o płatność, PEFS, rozliczanie kosztów bezpośrednich metodą ryczałtową dla nowych podmiotów Roefs Szczecin 22-23.08.2011
140 Generator wniosków aplikacyjnych Roefs Koszalin 18-19.08.2011
139 Prawo zamówień publicznych  Roefs Koszalin 17.08.2011
138 Usługi doradcze - Bydgoszcz Roefs Bydgoszcz 16.08.2011
137 Zamówienia publiczne w ramach środków EFS Polska Agencja Rozwoju 12.08.2011
136 Szkolenie - Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL, generator wniosków - Bytów Powiat Bytów 10-11.08.2011
135 Praca na stanowisku eksperta ds.. Zamówień publicznych - posiedzenie Komisji Przetargowej wybór najkorzystniejszej oferty Kwidzyński Park Naukowo - Technologiczny 09.08.2011
134 Praca na stanowisku eksperta ds. Zamówień publicznych - ocena ofert Kwidzyński Park Naukowo - Technologiczny 05.08.2011
133 Praca na stanowisku eksperta ds.. Zamówień publicznych - otwarcie ofert i wstępna ocena - Kwidzyn Kwidzyński Park Naukowo-Technologiczny 01.08.2011
132 Przygotowanie wniosków o płatność i sprawozdawczość w tym PEFS        w ramach PO KL Roefs Szczecin 29.07.2011
131 Usługi doradcze - dradztwo specjalistyczne - ROEFS Chojnice Roefs Chojnice 27.07.2011
130 Gender mainstreaming - Dźwirzyno ENBIT Grzegorz Szwarc 25.07.2011
129 Praca na stanowisku ekstperta ds. zamówień publicznych - przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców Kwidzyński Park Naukowo-Technologiczny 24.07.2011
128 Wniosek o płatność Roefs Koszalin 21-22.07.2011
127 Praca na stanowisku ekstperta ds. zamówień publicznych - publikacja ogłoszenia i SIWZ Kwidzyński Park Naukowo-Technologiczny 20.07.2011
126 Szlolenie - Sprawozdwczość, rozliczanie i WOP w ramach PO KL - Bytów Polska Agencja Rozwoju 19-20.07.2011
125 Gender mainstreaming ENBIT Grzegorz Szwarc 18.07.2011
124 Praca na stanowisku ekstperta ds. zamówień publicznych - opracowanie SIWZ Kwidzyński Park Naukowo-Technologiczny 15.07.2011
123 Przygotowanie nowego wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL – Generator wniosków bez tajemnic dla zaawansowanych Roefs Szczecin 14.07.2011
122 Szkolenie - Projekty innowacyjne w ramach priorytetu VII PO KL - PUP Gryfice PUP Gryfice 13.07.2011
121 Usługa doradcza - powiat Kołobrzeg Roefs Koszalin 11.07.2011
120 Szkolenie - Polityka równości kobiet i mężczyzn PCPR Sejny 08.07.2011
119 Projekt to nic drudnego - czyli jak prawidłowo realizować projekty współfinansowane z EFS Roefs Suwałki 07 - 08.07.2011
118 Praca na stanowisku specjalisty ds. Zamówień publcznych Starostwo Pwoatowe Toruń 05-06.07.2011
117 Specjalista ds.. Ksiegowości i rozliczania projektów PO KL Polska Agencja Rozwoju 01.07.2011
116 Szkolenie - realizacja proejktów systemowych PUP - Kołobrzeg MW Consulting 29-30.06.2011
115 Księgowość w projektach - zagadnienia prawno-formalne Roefs Płock 28.06.2011
114 Prawo zamówień publicznych, oraz zasada konkurencyjności w projektach PO KL Roefs Płock 27.06.2011
113 Działanie audytowe Roefs Chojnice 22.06.2011
112 Księgowość w projektach PO KL Roefs Szczecin 21.06.2011
111 Szkolenie - Zasada efektywnego zarządzania finansami i zasada konkurencyjności w projektach PO KL Roefs Szczecin 20.06.2011
110 Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS Roefs Suwałki 16 - 17.06.2011
109 Procedury PO KL dla ksiegowych projektów Roefs Bydgoszcz 13-14.06.2011
108 Prawo zamówień publicznych  Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 11.06.2011
107 Szkolenie - przygotowanie nowego wniosku aplikacyjnego dla początkujacych Roefs Szczecin 09-10.06.2011
106 Zamówienia publiczne w projektach EFS Roefs Bydgoszcz 08.06.2011
105 Szkolenie - przygotowanie nowego wniosku aplikacyjnego dla początkujacych Roefs Szczecin 06-07.06.2011
104 Prawo zamówień publicznych Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 04-05.06.2011
103 Szkolenie - dla Koordynatorów - zarządzanie projektami PO KL Roefs Koszalin 01-02.06.2011
102 Szkolenie - Księgowość i wnioski o płatność w ramach PO KL Roefs Koszalin 30-31.05.2011
101 Szkolenie - Gender mainstreaming - Akademia Sołtysa Polska Agencja Rozwoju 29.05.2011
100 Szkolenie - Kształcenie ustawiczne przez całe życie - Akademia Sołtysa Polska Agencja Rozwoju 28.05.2011
99 Szkolenie - przygotowanie wniosku aplikacyjnego - nowy generator Roefs Koszalin 26-27.05.2011
98 Szkolenie - realizacja projektów POKL Powiat Bytów 24-25.05.2011
97 Specjalista ds.. Ksiegowości i rozliczania projektów PO KL Polska Agencja Rozwoju 23.05.2011
96 Usługi doradcze  - Prawo zamówień publicznych Powiat Bytów 20.05.2011
95 Szkolenie - rozliczanie i księgowość projektów PO KL Roefs Szczecin 18-19.05.2011
94 Praca na stanowisku specjalisty ds. Zamówień publicznych w projekcie Powiat Bytów 17.05.2011
93  Finanse, projekty, fundusze europejskie Polska Agencja Rozwoju 14-15.05.2011
92 Szkolenie - Nowy wniosek aplikacyjny - generator Roefs Koszalin 12-13.05.2011
91 Usługi doradcze w siedzibie ROEFS Roefs Koszalin 11.05.2011
90 Projekt to nic drudnego - czyli jak prawidłowo realizować projekty współfinansowane z EFS Roefs Suwałki 09 - 10.05.2011
89 Szkolenie - Gender mainstreaming Mops Kołobrzeg 05-06.05.2011
88 Analiza nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych Mops Koszalin 28.04.2011
87 Szkolenie Równość szans i Gender mainstreaming Mops Kołobrzeg 22.04.2011
86 Doradztwo specjalistyczne - zatrudnianie i prawidłowa realizacja projektów Priorytetu IX Roefs Koszalin 22.04.2011
85 Szkolenie Równość szans i Gender mainstreaming Mops Kołobrzeg 21.04.2011
84 Działanie audytowe GOPS Rzeczenica Roefs Chojnice 20.04.2011
83 Ostateczna ocena ofert, wyjaśnień i uzupełnionych dokumentów Mops Koszalin 19.04.2011
82 Działanie audytowe UG Człuchów Roefs Chojnice 18.04.2011
81 Opracowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym Powiat Bytów 16.04.2011
80 Działanie audytowe w PCPR Człuchów Roefs Chojnice 15.04.2011
79 Opracowanie SIWZ dotyczącego opracowań dokumentów strategicznych powiatu bytowskiego Powiat Bytów 14.04.2011
78 Działanie audytowe w PCPR Kartuzy Roefs Chojnice 13.04.2011
77 Dobry projekt krok po kroku Roefs Suwałki 11 - 12.04.2011
76 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Roefs Suwałki 08.04.2011
75 Doradztwo specjalistyczne - pomoc publiczna w projektach PO KL - PUP Człuchów Roefs Chojnice 07.04.2011
74 Analiza prawidłowści ogłoszenia postępowania oraz dostępności SIWZ Roefs Koszalin 06.04.2011
73 Przygotowanie wniosków o płatność, PEFS, rozliczanie kosztów bezpośrednich metodą ryczałtową dla nowych podmiotów  Roefs Koszalin 04-05.04.2011
72 Sprawdzenie pod względem prawa zamówień publicznych zaproponowanych przez pracowników MOPS odpowiedzi na pytania i idei zmiany treści SIWZ Mops Koszalin 31.03.2011
71 Omówienie i analiza pytań do SIWZ Mops Koszalin 30.03.2011
70 Prawidłowe dokumentowanie przebiegu projektu w kontekście prowadzonych kontroli Roefs Chojnice 29.03.2011
69 - Przygotowanie wniosku o płatność i sprawozdawczość w tym PEFS  w ramach PO KL (t) Roefs Koszalin 28.03.2011
68 Praca na stanowisku specjalisty ds. Zamówień publicznych w projekcie Powiat Bytów 26.03.2011
67 Prawidłowe dokumentowanie przebiegu projektu w kontekście prowadzonych kontroli Roefs Chojnice 25.03.2011
66 Praca na stanowisku specjalisty ds. Zamówień publicznych w projekcie Powiat Bytów 24.03.2011
65 Usługa doradcza - Pomoc publiczna w projektach PO KL - PUP Człuchów Roefs Chojnice 23.03.2011
64 Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS  Roefs Suwałki 21 - 22.03.2011
63 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS  Roefs Suwałki 18.03.2011
62 Prawidłowe dokumentowanie przebiegu projektu w kontekście prowadzonych kontroli Roefs Chojnice 17.03.2011
61 Szkolenie - Tworzenie projektów w ramach PO KL generatory wniosków aplikacyjnych i o płatność - Tuchomie Powiat Bytów 15-16.03.2011
60 Przygotowanie nowego wniosku aplikacyjnego w ramach PO KL - GW bez tajemnic - dla zaawansowanych Roefs Szczecin 14.03.2011
59  Księgowość w projektach PO KL Roefs Koszalin 11.03.2011
58 Pomoc w opracowaniu SIWZ, ustalenie zasad przeprowadzenia postępowania Mops Koszalin 10.03.2011
57 Pomoc w opracowaniu SIWZ, ustalenie zasad przeprowadzenia postępowania, omówienie dobrych praktyk zamawiających Mops Koszalin 09.03.2011
56 Zarządzanie cyklem projektu z użyciem nowego Generatora wniosków aplikacyjnych - Kościerzyna Roefs Chojnice 08.03.2011
55  Zarządzanie cyklem projektu z użyciem nowego Generatora wniosków aplikacyjnych - Kartuzy Roefs Chojnice 04.03.2011
54 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2011 oraz z użyciem nowego generatora Roefs Koszalin 01 - 02.03.2011
53 Zarządzanie cyklem projektu z użyciem nowego generatora wniosków aplikacyjnym, oraz zarządzanie zespołem projektowym Roefs Chojnice 04.03.2011
52 Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL Roefs Koszalin 28.02.2011
51 Dobry projekt krok po kroku Roefs Suwałki 24 - 25.02.2011
50 Przygotowanie postępowań w sprawie zamówień publicznych w ramach projektu "Strategia i kwalifikacje - nasze narzędzia na zmiany w gospodarce" Powiat Bytów 23.02.2011
49  Nowy generator i wniosek o dofinanswoanie projektu w ramach PO KL - zarządzanie projektami metodologią PCM. Roefs Koszalin 21-22.02.2011
48 Gender mainstreaming w procesie edukacyjnym - szkolenie dla nauczycieli projektu Zespół Szkół CKU    w Gronowie 18.02.2011
47 Rozliczanie i sprawozdrawczość, wniosek o płatność i PEFS w projektach PO KL Roefs Szczecin 17.02.2011
46  Rozliczanie i sprawozdrawczość, wniosek o płatność i PEFS w projektach PO KL Roefs Szczecin 16.02.2011 
45 Szkolenie - Pomoc publiczna w projektach PO KL Roefs Koszalin 15.02.2011
44 Nowy generator i wniosek o dofinanswoanie projektu w ramach PO KL - zarządzanie projektami metodologią PCM. Roefs Chojnice 14.02.2011
43 Ustalenie kryteriów oceny ofert dla przetargu na opracowanie dokumentów w ramach projektu: "Strategia i kwalifikacje - nasze narzędzia na zmiany w gospodarce" Powiat Bytów 11.02.2011
42 Nowy generator i wniosek o dofinanswoanie projektu w ramach PO KL - zarządzanie projektami metodologią PCM. Roefs Chojnice 10.02.2011
41 Realizacja finansowa oraz rozliczanie projektów PO KL w roku 2011 Polska Agencja Rozwoju 09.02.2011
40  Wniosek o płatność w ramach PO KL dla nowych beneficjentów dotacji Roefs Koszalin 04.02.2011
39 Wniosek o płatność w ramach PO KL dla nowych beneficjentów dotacji Roefs Koszalin 03.02.2011
38 Kontrakty socjalne w projektach systemowych Ops i PCPR" Roefs Płock 01.02.2011
37 Zamówienia publiczne w procedurach EFS Roefs Płock 31.01.2011
36 Realizacja finansowa oraz rozliczanie projektów PO KL w roku 2011 Polska Agencja Rozwoju 11.01.2011
35 Realizacja finansowa oraz rozliczanie projektów PO KL w roku 2011 Polska Agencja Rozwoju 10.01.2011
34 Realizacja finansowa oraz rozliczanie projektów PO KL w roku 2011 Polska Agencja Rozwoju 05.01.2011
33 Realizacja finansowa oraz rozliczanie projektów PO KL w roku 2011 Polska Agencja Rozwoju 04.01.2011
32 Realizacja finansowa oraz rozliczanie projektów PO KL w roku 2011 Polska Agencja Rozwoju 03..01.2011
31 Zarządzanie cyklem projektu z użyciem nowego generatora wniosków aplikacyjnym, oraz zarządzanie zespołem projektowym Roefs Chojnice 06.12.2010
30 Rozliczanie projektów finansowanych z EFS Roefs Suwałki 02 - 03.12.2010
29 Księgowość w projektach - zagadnienia prawno-formalne Roefs Płock 30.11.2010
28 Księgowość i rozliczanie projektów PO KL Roefs Toruń 26.11.2010
27 Jak prawidłowo realizować projekt w ramach PO KL Roefs Suwałki 18 - 19.11.2010
26 Pomoc publiczna  Roefs Chojnice 04.11.2011
25 Zamówienia publiczne w ramach EFS Roefs Bydgoszcz 29.10.2010
24 Zmiany przepisów w Pzp w roku 2010 i ich konsekwencje dla przeprowadzenia postępowań w projektach EFS Roefs Toruń 28.10.2010
23 Przygotowanie projektu do działania 9.5 PO KL Roefs Bydgoszcz 11 - 12.10.2010
22 Rozliczanie i księgowanie projektów finansowanych z EFS Roefs Chojnice 07.10.2010
21 Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - wniosek o płatność Roefs Chojnice 30.09 - 01.10.2010
20 Wniosek o dofinansowanie projektu Roefs Szczecin 27-28.09.2010
19 Prawo zamówień publicznych Roefs Bydgoszcz 24.09.2010
18 Zamówienia publiczne w procedurach EFS Roefs Płock 23.09.2010
17 Księgowość w projektach - zagadnienia prawno-formalne Roefs Płock 22.09.2010
16 Pomoc publiczna Roefs Koszalin 17.09.2010
15 Wniosek o dofinansowanie projektu Roefs Koszalin 15-16.09.2010
14 Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS Roefs Koszalin 13-14.09.2010
13 Jak prawidłowo realizować projekt w ramach PO KL Roefs Suwałki 02-03.09.2010
12 Ekspert ds. wniosków o płatność w ramach PO KL Polska Agencja Rozwoju 26.08.2010
11 Prawo zamówień publicznych Roefs Koszalin 24.08.2010
10 Promocja, informacja, rekrutacja i kontrola Roefs Koszalin 23.08.2010
9 Zamówienia publiczne w procedurach EFS Roefs Płock 20.08.2010
8 Księgowość w projektach - zagadnienia prawno-formalne Roefs Płock 19.08.2010
7 Ekspert ds. wniosków o płatność w ramach PO KL Polska Agencja Rozwoju 18.08.2010
6 Ekspert ds. wniosków o płatność w ramach PO KL Polska Agencja Rozwoju 17.08.2010
5 Wniosek o Płatność Roefs Koszalin 12-13.08.2010
4 Zamówienia publiczne w projektach edukacyjnych  Roefs Bydgoszcz 10-11.08.2010
3 Jak prawidłowo realizować projekt w ramach PO KL Roefs Suwałki 19-20.07.2010
2 Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - wniosek o płatność Roefs Suwałki 07-08.07.2010
1 Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - wniosek o płatność Roefs Suwałki 05-06.07.2010